BUURT

SELECT YOUR LANGUAGE

🇳🇱

DUTCH

🇬🇧

ENGLISH

VRAAG 1 VAN 4

Heb jij of één van je tafelgenoten de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38ºC)?

JA

VRAAG 2 VAN 4

Heb jij of één van je tafelgenoten op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts of benauwdheidsklachten?

JA

VRAAG 3 VAN 4

Heb jij of één van je tafelgenoten COVID-19 gehad en is dit in de afgelopen 14 dagen vastgesteld?

JA

VRAAG 4 VAN 4

Ben jij of één van je tafelgenoten in contact geweest met iemand die is gediagnosticeerd met of symptomen vertoont van COVID-19 in de afgelopen 14 dagen?

QUESTION 1 OF 4

Do you or one of your table companions had one or more of the following (mild) complaints in the past 24 hours: nose cold, cough, shortness of breath or fever (from 38ºC)?

YES

QUESTION 2 OF 4

Do you or one of your table companions currently have a housemate or family member with a fever or shortness of breath?

YES

QUESTION 3 OF 4

Do you or one of your table companions have had COVID-19 and was it diagnosed in the past 14 days?

YES

QUESTION 4 OF 4

Have you or one of your table companions been in contact with someone who has been diagnosed with or shows symptoms of COVID-19 in the past 14 days?